Wie is Noodfonds Nunspeet?

De Stichting Noodfonds Nunspeet is opgericht vanuit een initiatief van drie Nunspeetse serviceclubs Lions, Rotary  en Tafelronde.
Het doel van de stichting is het steunen van ondernemers en instellingen die financieel getroffen zijn door de Coronacrisis, in de gemeente Nunspeet.

De stichting wil deze ondersteuning bieden middels donaties vanuit de lokale bevolking, bedrijven, instellingen en serviceclubs uit de  gemeente Nunspeet.
Het stichtingsbestuur wordt gevormd door: Giliam Boogerd (voorzitter), Michiel Westerhoff (secretaris) en Ludwig Hoeksema (penningmeester).
De aanvragen worden beoordeeld door een externe onafhankelijke commissie van drie personen, niet zijnde het stichtingsbestuur.

Lionsclub Nunspeet is een inspirerende club van enthousiaste mannen en maakt deel uit van een wereldwijde organisatie van Lionsclubs. Lions helpen veel en op veel manieren. Het is een van de doelstellingen van de Lions organisatie: We Serve.

De Lionsclub Nunspeet organiseert acties en evenementen (Nunspeetse Keiler en Nunspeet Verbindt) om fondsen te werven voor goede doelen.

Wij zijn een vereniging die onderlinge vriendschap bevordert en tegelijk stimuleert dat kennis, ervaringen en meningen worden uitgewisseld. Ook op deze manier draagt de vereniging bij aan de We Serve gedachte en aan de ontwikkeling en ontplooiing van haar leden. De kennis, problemen, persoonlijke ervaringen en meningen van iemand uit een andere discipline bieden elke Lion wel iets.

Rotary is ‘s werelds oudste organisatie van serviceclubs. Rotary Nunspeet maakt daar deel van uit. De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in de lijfspreuk: “Service above Self”. Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven, dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingsprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak)kennis en ervaring. Rotary is niet religieus of politiek geëngageerd, maar biedt diensten aan anderen, bevordert integriteit en begrip voor elkaar in de wereld, bevordert goodwill en vrede door de samenwerking van zakelijke en maatschappelijke leiders. Rotary reikt veel verder dan een lokale club, want elke Rotarian is welkom in iedere Rotaryclub waar dan ook ter wereld.

De Nederlandsche Tafelronde, een actieve en inspirerende service-organisatie. De Nederlandsche Tafelronde is een vereniging die onderlinge vriendschap bevordert, die stimuleert dat kennis, ervaringen en meningen veelvuldig worden uitgewisseld en die zo bijdraagt aan de ontwikkeling en ontplooiing van al haar leden. Dit is -kort en bondig- de Nederlandsche Tafelronde. Een club voor mannen tussen de ca. 25 en maximaal 40 jaar. Een serviceclub, dat zeker. Want naast (internationale) vriendschap en persoonlijke ontplooiing is het leveren van een gezamenlijke bijdrage aan de gemeenschap minstens zo belangrijk. Momenteel bestaat de Nederlandsche Tafelronde uit ruim 3.000 leden, verdeeld over 190 plaatselijke clubs (Tafels). Nunspeet heeft nummer 156.