Ondernemer in problemen?

Bent u als ondernemer of instelling financieel getroffen door de Coronacrisis en voldoet u aan de gestelde criteria? Dan komt u wellicht in aanmerking voor financiële steun van het Noodfonds Nunspeet. U kunt dan hier een aanvraagformulier downloaden en deze met de gevraagde documenten zenden aan: info@noodfondsnunspeet.nl. Wij zullen uw aanvraag dan zo spoedig mogelijk laten toetsen.

Download aanvraagformulier

Kom ik in aanmerking?

Ondernemers en instellingen die in aanmerking komen voor een gift (max. € 3244*)  uit het fonds moeten een goede motivatie overleggen en voldoen aan de volgende criteria:

  • De aanvrager moet ingeschreven staan bij de KVK en moet zijn activiteiten uitvoeren binnen de gemeente Nunspeet.
  • Er moet sprake zijn van een (tijdelijke) bedreiging door de Corona maatregelen van het voortbestaan, ondanks bestaande steunmaatregelen.

*) maximale belasting vrije schenking voor 2021

Vraag om hulp!